Schakelear 
zet de schakelaar om en zet Schakelear in